вторник, 2 декабря 2014 г.

1256. Мать Спасения. Примите крест с достоинством. Не жалуйтесь.

Четверг, 30 октября 2014, 17:30 ч.

Мои дорогие дети, если вы служите Моему Сыну в этой жизни, то это служение отягощено трудностями. Это простое задание - идти за Ним одной дорогой, но когда вы несете Дар Святого Духа в вашей душе, это притягивает на вас гнев лукавого и всех врагов Моего Сына. И это деает ваш путь дорогой Истины необычайно тяжким. На каждом повороте вам будут оказывать сопротивление, даже если вы молча будете поклоняться Моему Сыну. 

Многие из тех, кто по-настоящему любит Моего Сына не могут понять, почему к ним цепляются другие люди, без всякой видимой причины. Или когда их несправедливо обвиняют в преступлениях. Это происходит потому, что Святой Бог является реальным Присутствием Бога, и таким образом это никогда не останется незаметным для лукавого, который ни перед чем не остановится, чтобы принести вам боль и страдания. Он, лукавый, будет непрестанно вас цеплять, и будет это делать или непосредственно сам, или через тех, душами которых ему удалось овладеть. 

Вся эта непонятная для вас боль - через вашу преданность Иисусу Христу. Также, как Он терпел насмешки, презрение и ненависть, также будут терпеть их и те, кто Ему служит. Если вы страдаете во Имя Его на этой земле,то вы, наконец, обретете вечный мир, любовь и радость в Его Царстве. Принимайте Крест с достоинством. Не нойте. Не обращайте внимания на тех, кто ненавидит вас, чтобы ваши сердца не наполнились этим же ядом. 

Ненависть порождает ненависть, если вы отвечаете на нее. Любовь, которая приходит от Бога порождает любовь. Относитесь с любовью к своим врагам: молитесь за них, сочувствуйте им. Когда вы так делаете, сатана не имеет силы над вами. 

Ваша любимая Мать Спасения

Мати Спасіння: Приймайте Хрест з гідністю. Не нарікайте.
Четвер, 30 жовтня 2014, 17:30
Мої дорогі діти, якщо ви служите моєму Синові в цьому житті, то таке служіння обтяжене труднощами. Це просте завдання - йти за Ним однією дорогою, але коли ви несете Дар Святого Духа у вашій душі, це притягує на вас гнів лукавого і всіх ворогів мого Сина. І це робить вашу подорож шляхом Істини надзвичайно важкою. На кожному повороті вам будуть чинити опір, навіть якщо ви будете мовчки поклонятися моєму Синові.
Багато з тих, хто по-справжньому любить мого Сина, не можуть зрозуміти, чому до них чіпляються інші без жодної видимої причини. Або коли їх неправдиво звинувачують у злодіяннях. Це відбувається тому, що Святий Дух є реальною Присутністю Бога і, таким чином, це ніколи не залишиться непомітним для лукавого, який не зупиниться ні перед чим, щоб заподіяти вам біль і страждання. Він, лукавий, буде чіпати вас безперестанку і робитиме це або безпосередньо, або через душі тих, ким йому вдалося заволодіти.
Весь цей незрозумілий для вас біль - через вашу відданість Ісусові Христові. Так само, як Він терпів насмішки, презирство і ненависть, так будуть терпіти і всі ті, хто служить Йому. Якщо ви страждаєте в Його Ім'я на цій землі, то ви, зрештою, знайдете довговічний мир, любов і радість в Його Царстві. Приймайте Хрест з гідністю. Не ремствуйте. Не звертайте уваги на тих, хто виявляє ненависть до вас, щоб ваші власні серця не наповнились тією ж отрутою.
Ненависть породжує ненависть, якщо ви відповідаєте на неї. Любов, яка приходить від Бога, породжує любов. Відносіться з любов'ю до своїх ворогів; моліться за них; співчувайте їм. Коли ви робите так, Сатана безсилий проти вас.
Ваша Любляча Мама
Мати Спасіння

Комментариев нет:

Отправить комментарий