вторник, 2 декабря 2014 г.

1249. О, как же высокомерен человек, который насмехается над Моим Существованием

23  октября 2014,  четверг , 15.14
Моя нежно любимая дочь, для каждого доброго дела и акта милосердия, силы дьявола слабы. Через каждую молитву и страдания, пожертвованные за души тех, кто во тьме, злые действия и ненависть искореняются. Знайте, что добрые поступки, которые исходят от каждого человека, которого коснулась Власть Святого Духа, разрушают влияние Сатаны в мире.
Поднимитесь все вы, кто уже принял Истину, содержащуюся в Книге Откровения, и молитесь о спасении всех Божьих детей. Просите, просите, просите, и Я отвечу вам, когда вы будете молиться о тех, о которых вы знаете, что они полны решимости разрушать всякую веру в Меня, Иисуса Христа.
О, как же высокомерен человек, который насмехается над Моим Существованием, над Моей Божественностью и над Моим Обещанием прийти снова. Как закрыт их разум для Любви, которую Я имею в Своем Сердце ко всякому грешнику, включая тех, кто предает Меня. Как легко уводятся те, кто пуст от Святого Духа. Горе тем, кто восстает против Дара Святого Духа, который является жизненной силой всего, что исходит от Меня. Как томимы жаждой вы - те, кто отказывает Мне.  Вода никогда не утолит вашей жажды, но придет день, когда вы будете умолять Меня об Источнике Жизни. Если вы не попросите у Меня пить, пока этот день еще не наступил, у вас не будет жизни.
Придите – попросите Меня, чтобы Я просветил вас. Позвольте огню Святого Духа затопить вашу душу. Если вы придете ко Мне с полным доверием и смирением, то Я наполню вас Своим Присутствием, и когда вы признаете Меня, Я дам вам жизнь, по которой вы томитесь. Только тогда воцарится мир в вашем сердце.
Ваш Иисус

О наскільки самовпевненою є людина, яка глузує над Моїм Існуванням
Четвер, 23 жовтня 2014, 15:14
Моя дорога, улюблена дочко, кожне добре діло і справа милосердя зменшують сили лукавого. Кожна молитва і страждання, принесені в жертву за душі тих, хто знаходиться в темряві, викорінюють зло і ненависть. Знайте, що добрі справи кожної людини, яка відчула дотик Сили Святого Духа, знищують вплив Сатани у світі. 
Підніміться, усі ви, хто прийняв Істину, що міститься в Книзі Одкровення, і моліться за спасіння всіх Божих дітей. Просіть, просіть, просіть і Я відповім вам, коли ви молитеся за тих, кого знаєте і хто бажає цілком знищити віру в Мене, Ісуса Христа.
О наскільки самовпевненою є людина, яка глузує над Моїм Існуванням, Моїм Божеством і Моєю Обіцянкою прийти знову. Якими замкнутими є їхні уми до Любові, яку Я маю в Своєму Серці до всіх грішників, навіть тих, хто зраджує Мене. Як легко звести тих, хто не має Святого Духа. Горе тим, хто повстає проти Дару Святого Духа, який є життєвою силою всього сущого, що народжується з Мене. Якими спраглими є ви, ті, хто зрікається Мене. Вода ніколи не вгамує вашу спрагу і прийде день, коли ви будете благати у Мене Джерело Життя. Поки той день не прийде і поки ви не попросите у Мене напитися, ви не будете мати в собі життя.
Прийдіть — попросіть Мене освітити вас. Дозвольте вогню Святого Духа наповнити вашу душу. Якщо ви прийдете до Мене у повній довірі і смиренні, Я наповню вас Моєю Присутністю, і коли ви визнаєте Мене, Я дам вам життя, якого ви жадаєте. Тільки тоді мир запанує у вашому серці.
Ваш Ісус

Комментариев нет:

Отправить комментарий